TILL CHATTEN!

Öppen tisdagar

kl. 18:30-21:00

Mer info

TILL CHATTEN!

Öppen tisdagar

kl. 18:30-21:00

Mer info

Vad tycker du om oss?

Svara på vår enkät!

Det tar bara några minuter

Juventas Ungdomsjour på Snapchat

SNAPCHAT

pekar mot snapchat

Om oss – Verksamheten

Verksamhet


Ungdomsjouren är en ideell, partipoliskt och religiöst obunden verksamhet inom föreningen Brottsoffer-, Kvinno- och Ungdomsjouren i Södertälje, Salem och Nykvarn. Vi är medlemmar i Unizon, förbundet som samlar kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.


Ungdomsjourens syfte

Vi vill genom vårt engagemang bidra till att stärka ungdomars självkänsla, på ett respektfullt sätt stötta och möta dem där de är samt bidra till Unizons vision – ett jämställt samhälle fritt från våld

Ungdomsjourens mål

 • Att bidra till att alla ungdomar ska kunna ta plats i samhället och få sin röst hörd oavsett könsidentitet
 • Att få ungdomar att känna att de är viktiga och värdefulla
 • Att förebygga psykisk ohälsa hos ungdomar
 • Att förebygga våldsamhet hos killar
 • Att synliggöra och arbeta mot all form av diskriminering och våld mot tjejer
 • Att få ungdomar att våga lita på vuxenvärlden
 • Att ge killar alternativa maskulinitetsideal
 • Att arbeta med att medvetandegöra och förändra begränsande attityder och normer hos ungdomar kring jämställdhetsfrågor

Ungdomsjourens verksamhet

Ungdomsjouren stöttar alla ungdomar som är mellan 13 och 21 år. Ungdomsjourens verksamhetsidé är att erbjuda ungdomar ett stöd genom stödverksamheten, dit de kan vända sig med frågor, funderingar eller problem som de behöver prata med någon om. Ungdomsjouren arbetar även med en utåtriktad verksamhet, som är en positiv och kreativ verksamhet där vi erbjuder gemenskap och sammanhang med syfte att stärka ungdomarna. Ungdomsjouren erbjuder även utbildningar, föreläsningar och workshops för yrkesverksamma som möter ungdomar i sitt arbete.

Ungdomsjouren bedrivs till största delen av ideellt engagerade volontärer som har en professionell hållning. Ungdomsjourens arbete och verksamhet utgår från de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen.

Juventas ungdomsjour består av två stödben – Juventas Systrar och Juventas Bröder. Juventas Systrar bedriver sitt arbete riktat mot unga tjejer och Juventas Bröder har verksamhet för unga killar, men även ungdomar av andra könsidentiteter är välkomna till oss för stöd, pepp och/eller delta i våra utåtriktade aktiviteter. Ungdomsjouren arbetar med trygga rum för unga och anser att separatism är en viktig del av detta.

Ungdomsjourens praktiska arbete

 • Stödverksamhet – volontärer svarar på mail och chattar på jourtid. Verksamhetsansvarige Jonna har stödsamtal via mail, telefon och träffar
 • Utåtriktad verksamhet – workshops, tjej- och killgrupper, skapande verksamhet, läger m.m.
 • Systerskap/brödraskap – där yngre tjejer/killar får träffa en av våra volontärer för stöd och pepp under 10 månaders tid
 • Informationsverksamhet – Ungdomsjouren informerar om sin verksamhet på skolor och hos andra instanser. Samverkan med andra instanser är en viktig del av ungdomsjourens verksamhet

Juventas systrar tjejjour i Södertälje
Filmkväll med Juventas systrar

Filmkväll med Juventas systrar

Juventas systrar anordnar filmkvällar på biblioteket för unga tjejer under hösten. Kom och se på film med oss 29 december! <3

Läs mer!

Filmkväll med Juventas systrar

Filmkväll med Juventas systrar

Juventas systrar anordnar filmkvällar på biblioteket för unga tjejer under hösten. Kom och se på film med oss 1 december! <3

Läs mer!

Filmkväll med Juventas systrar

Filmkväll med Juventas systrar

Juventas systrar anordnar filmkvällar på biblioteket för unga tjejer under hösten. Kom och se på film med oss 3 november! <3

Läs mer!

Filmkväll med Juventas systrar

Juventas systrar anordnar filmkvällar på biblioteket för unga tjejer under hösten. Kom och se på film med oss 20 oktober! <3

Läs mer!